- X

Scopul acestei traduceri

Alături de traducerea lui Dumitru Cornilescu, astăzi există multe alte traduceri ale Bibliei în limba română. Cei mai mulți traducători încearcă să redea textul original într-un limbaj cât mai inteligibil. Dar acest proces este în detrimentul exactității.

Această traducere a încercat să rămână cât mai aproape de textul original și este concepută pentru cei care nu cunosc limba greacă, dar care în afară de traducerea lui Dumitru Cornilescu mai vor să aibe o traducere „de comparație“. Ea intenționeză să conducă la cunoașterea și aprecierea profundă a Domnului Isus Cristos și a Cuvântului Său.

Traducerile noi au condus în ultima vreme la apariția unor controverse. Ar fi bine ca cititorul unor asemenea traduceri să vadă beneficiul pe care îl poate avea intrând în contact cu aceeași idee redată în diferite forme lingvistice. Va avea avantajul de a înțelege mai bine cuvântul oferit de Dumnezeu. Combaterea sau respingerea unei traduceri este justificată doar atunci când conține foarte mari erori.

Această traducere nu pretinde să oferă o traducere mai bună decât cea a lui Dumitru Cornilescu. Dar pe lângă aceasta, este bine să existe și una care redă mai minuțios cuvintele din manuscrisele grecești. Cei care vor să studieze Biblia, au avantajul să aibe două traduceri, unde o traducere elimină deficiențele celeilalte și invers.

Dificultățile unei traduceri

Cine cunoaște o altă limbă în afară de cea maternă, poate confirma faptul că nu se poate face o traducere care să ofere o corespondență exactă cu originalul din toate punctele de vedere. Atunci când vocabularul folosit în traducere trebuie armonizat cu formele gramaticale de exprimare corectă – astfel încât să se respecte și topica limbii de sosire, apar unele complicații. În plus, este mult mai greu să se facă traducere dintr-o limbă orientală în una occidentală și mai ales dintr-o limbă veche în una actuală.

Textul biblic a fost scris în ebraică, aramaică și greacă, într-un timp istoric diferit de vremurile noastre și în alt context cultural. Așa se explică unele diferențe în ce privește înțelegerea aceluiaș mesaj transmis prin intermediul unui text – lucru care poate obstrucționa observarea ideii sau a esenței lui. Chiar și o traducere mai puțin reușită poate fi folosită de Dumnezeu ca să-i vorbească celui care-L caută pe El. Totuși această excepție nu trebuie să fie folosită ca scuză pentru realizarea unor traduceri deficitare.

Încă de la începutul creștinismului textele biblice au fost traduse – egipteană, siriană, latină – care au fost acceptate, folosite și apreciate. Astăzi avem mai multe traduceri; unele mai „libere“, altele mai „exacte“. Chiar și aceste traduceri au fost revizuite în decursul anilor. Limba nu este ceva static. Ea se modifică în timp.

Biblia conține unele întrebări care vorbesc despre necesitatea înțelegerii semnificației textelor ei. De exemplu: „Înțelegi ce citești?“ (Faptele Apostolilor 8:30). Această întrebare a lui Filip pe care i-a adresat-o eunucului etiopian, a primit ca răspuns o altă întrebare: „Cum aș putea (să înțeleg), dacă nu mă va călăuzi cineva?“

Pentru a ni se revela, Dumnezeu a folosit limbi omenești, inspirând atât scriitorii – ca redactori (2 Petru 1:21), cât și fiecare cuvânt pe care l-au folosit ei în transmiterea mesajului Sfântei Scripturi (2 Tim. 3:16).

Nu există o Biblie completă sau întreagă „originală“. Astăzi avem doar fragmente sau manuscrise (aproximativ 5300 de exemplare). Din acestea „s-a reconstruit“ texul original. Pentru că unii au folosit manuscrise mai vechi iar alții unele mai noi, avem diferențe de text chiar și în „reconstrucțiile“ așa-zis „originale“ (Textus receptus, textul majoritar sau bizantin, și Nestle-Aland). Diferența dintre manuscrise este în proporție de aproximativ 5-8%. Datorită faptului că se găsesc manuscrise tot mai vechi, se poate reconstrui cât mai exact „originalul“. Important este faptul că Dumnezeu ne-a dat acest Cuvânt, prin care putem cunoaște tot ce este necesar pentru salvarea noastră.

Este evident faptul că orice traducere depinde de traducător. Nu există nicio traducere fără greșeli, cu pretenția că ar fi „inspirată“, ci ea va fi totdeauna un compromis între „literal“ (ce cuvinte folosește textul în original) și „comunicativ“ (ce vrea să spună textul). Cititorul român care nu are posibilitatea de a studia limbile în care s-a scris Biblia, trebuie să fie mulțumit cu o traducere.

Pentru ca cititorul să poată studia cuvântul din original, s-a conceput o formă de scriere cuvânt sub cuvânt, adică inter-lineară. Primul rând oferă cititorului textul grecesc. Al doilea rând redă numărul Strong al cuvântului. Sub cuvântul grecesc și numerotația Strong este scris cuvântul românesc. În fața lui apare câteodată cifra care indică ordinea acestuia în propoziție – conform Topicii limbii române actuale. Unor versete le sunt adăugate explicații suplimentare.

Jusificarea realizării acestei traduceri

Biblia românească conține în unele versiuni multe cuvinte slavone, învechite. În consecință, se citește „într-o limbă“ și se predică în „altă limbă“, adică în limbajul actual.

Românii pretind că sunt descendenții romanilor și că au un limbaj latin. De aceea, în traducerea de față s-a încercat – atât cât a fost posibil – folosirea cuvintelor de origine latină, chiar dacă unele nu sunt folosite în vorbirea curentă actuală.

S-a încercat revenirea la sensul cuvintelor conform DEX-ului și nu după tradiția creștină.

Să luăm ca exemplu, cuvinele „împărat“ și „împărăție“.
Comuniștii nu au agreat ideea și conceptul de „rege“. Astfel a fost eliminat tot ce aparținea de rege: Regat, rege, tron, sceptru. În versiunea Cornilescu a Bibliei se folosesc termenii de pe timpul lui „Țepeș Doamne“. Totuși la cărțile intitulate „Împărați“ a rămas în paranteză termenul „Regi“.

Conform DEX:
ÎMPĂRÁT, împărați, s. m. Suveran (absolut) al unui imperiu. Fig. Stăpân, conducător. – Lat. imperator.
ÎMPĂRĂȚÍE ~i f. 1) Stat guvernat de un împărat; imperiu. Împărăția cerului = rai.

Un imperiu este deci un teritoriu cuprinzând un stat dominant (marea metropolă) și posesiunile lui coloniale. Nu este corect să spunem, de exemplu, „Împăratul Sodomei“, pentru că este vorba doar despre un domnitor peste un oraș și nu al unui întreg imperiu. Titlul de împărat a apărut mult mai târziu, în imperiul roman. Domnul Isus nu are un imperiu (mai multe țări cucerite și exploatate) ci un regat; dar nu este vorba despre un teritoriu, ci doar despre oameni care Îl acceptă ca Stăpân în viața lor.

Cuvinte sau expresii învechite au fost înlocuite:
Exemplu: Avraam a născut pe …
a naște după DEX:
1. verb transitiv (D. femei) A aduce pe lume un copil.
2. verb transitiv (Învechit; d. bărbați) A concepe.

Cristos, Christos sau Hristos?

Ortodocșii spun că mai demult ei foloseau ambele variante (Christos și Hristos). Eminescu sau Coșbuc scriau tot Christos: mulțămind lui Christos, Te sărut, Doamnă, frumos. EMINESCU, O. I 149. Și pentru cel născut în staul, Pentru Christos închină. COȘBUC, P. I 115.

Azi sunt folosite toate trei variante. Fapt. 11:26 ne spune: Și pentru întâia dată, discipolii au fost numiți creștini în Antiohia. Deci creștini sunt cei care îl urmează pe Cristos. La fel cum marxiști sunt adepți al marxismului (K. Marx)

Deci e făcut un acord între persoană și adepții persoanei. Corect ar fi: Adepții lui Hristos se numesc hreștini (și nu creștini) - formă care nimeni nu ar vrea s-o folosească (fiind învechită). Oare se poate spune: Locuitorii din Craiova se numesc hraioveni? Sau descendenții lui Ham (Gen.5:32) se numesc camiți? De aceea s-a făcut acordul: Cristos – creștin.

Din DEX:
apóstol (-li), s. m. – 1. Nume dat fiecăruia dintre cei 12 discipoli ai lui Cristos.
CREȘTINÍSM s. n. Ansamblul religiilor la baza cărora se află credința în persoana și învățăturile lui Isus Cristos.
MESÍA s. m. sg. (În textele biblice) Mântuitor al lumii; spec. (la creștini) Isus Cristos

creștín (creștínă), adj. apare numai de trei ori în Noul Testament, și a cărui pronunțare pop. a fost chrestianus. Der. necreștin, adj. (necredincios, păgîn); necreștinesc, adj. (păgîn); creștinește, adv. (ca un creștin); creștina (var. încreștina, creștini), vb. (a se face creștin, a se boteza); necreștinat, adj. (care nu este botezat); creștinism, s. n. (ansamblul religiilor bazate pe învățăturile lui Cristos), formație neol.; creștinăție, s. f. (înv., creștinătate); creștinătate, s. f. (totalitatea creștinilor, lumea creștină), care se consideră reprezentant al lat. christianitas

CRISTOLOGÍE s. f. parte a teologiei creștine care tratează despre persoana lui Cristos și despre raporturile sale cu Dumnezeu și cu umanitatea. (
grecește: Hristos
latin: Christos
român, ca limbă latină: Cristos

Cod de analiză morfologică după Robinson

Formele de declinare (la substantiv, adjectiv) sau de conjugare (la verb)

N: Substantiv

Caz

Număr

Gen

Sufix

N: Nominativ

G: Genitiv

D: Dativ

A: Acuzativ

V: Vocativ

S: Singular

P: Plural

M: Maskulin  

F: Feminin

N: Neutru

 

C: Formă contractată / formă comparativă

   (la unele adverbe)

 

A: Adjectiv

Caz

Număr

Gen

Grad

N: Nominativ

G: Genitiv

D: Dativ

A: Acuzativ

V: Vocativ

S: Singular

P: Plural

M: Maskulin

F: Feminin

N: Neutru

 

C: Comparativ

S: Superlativ

Sufix

ATT: formă greacă atică, dialect atic

 

C: pronume reCiproc. D: pronume Demonstrativ. F: pronume reFlexiv. I: pronume Interogativ. K: pronume corelativ

P: pronume Personal. Q: pronume corelativ sau interogativ. R: pronume Relativ. T: articol hotărât. X: pronume nehotărât. IP: pronume Interogativ sau nehotărât

Caz

Număr

Gen

Sufix

N: Nominativ

G: Genitiv

D: Dativ

A: Acuzativ

V: Vocativ

S: Singular

P: Plural

M: Maskulin

F: Feminin

N: Neutru

 

C: Formă contractată / formă comparativă

   (la unele adverbe)

P: Particulă anexată

ATT: formă greacă atică, dialect atic

 

F: pronume reFlexiv. S: pronume poSesiv. P: pronume Personal

Persoana

Caz

Număr

Gen

Grad

1: 1a

2: 2a

3: 3a

N: Nominativ

G: Genitiv

D: Dativ

A: Acuzativ

V: Vocativ

S: Singular

P: Plural

M: Maskulin

F: Feminin

N: Neutru

 

C: Comparativ

 

 

V: Verb

Timp

Diateză

Mod

Persoana

Număr

1: 1a

2: 2a

3: 3a

S: Singular

P: Plural

 

Caz

Număr

Gen

N: Nominativ

G: Genitiv

D: Dativ

A: Acuzativ

V: Vocativ

S: Singular

P: Plural

M: Maskulin

F: Feminin

N: Neutru

 

Sufix

P: Prezent

I: Imperfect

F: Viitor

A: Aorist

R: peRfect

L: mai-muLt-ca-perfect

2A: 2a Aorist

2F: 2a Viitor

2R: 2a peRfect

2L: 2a mai-muLt-ca-perfect

A: Activ

M: Mediu

P: Pasiv

E: Obțional mediu sau pasiv

D: mediu Deponent

O: pasiv depOnent

N: mediu sau pasiv depoNent

I: Indicative

M: iMperativ

S: Subjunctiv

O: Optativ

N: iNfinitiv

P: Participiu

 

A: formă greacă eolică

AP: formă apocopată

ATT: formă greacă atică

C: formă contractată / formă comparativă (unele adverbe)

I: Interogativ

IRR: formă neregulată sau impură

M:Semnificație medie

T: Tranzitiv

 

Forme indeclinabile

Partea de vorbire

Sufix

ADV: ADVerb sau adverb și particule combinate

ARAM: cuvânt ARAMaic transliterat (indeclinabil)

COND: particulă CONDițională sau conjuncție

CONJ: CONJuncție sau particulă conjunctivă

HEB: cuvânt ebraic transliterat (indeclinabil)

INJ: INterjecție

PREP: PREPoziție

PRT: PaRTiculă, particulă disjunctivă

N-PRI: substantiv indeclinabil propriu-zis

N-LI: Literă indeclinabilă (substantiv)

N-OI: substantiv indeclinabil de alt tip

A-NUI: NUmeral indeclinabil (Adjectiv)

I: Interogativ

C: Formă contractată / formă comparativă

   (la unele adverbe)

S: Superlativ

P: Particule atașate

N: Negative

ABB: formă abreviată / prescurtată

 

 

 

atic = dialect grec, care stă la baza limbii grecești comune.

eólic: unu din cele patru dialecte grecești se numea „eolic“.

deponent: din Gram. lat. = Verb care are formă pasivă și înțeles activ.

apocopat: scurtat la sfârșitul vorbelor.